İlkokul

Bilgili Kültür Okulları'nda İlkokul Eğitimi

Eğitimde davranış değişikliği oluşturmak ve bunu kalıcı hale getirmek çok kolay bir süreç değildir. İlkokul eğitimi tüm temel davranışların, iletişim ve sosyalleşme becerilerinin en kolay kazandırılabildiği yıllardır. Özellikle de İlkokul 1. ve 2. sınıftaki uygulamalar bunun üzerine inşa edilir.

Bilgili Kültür okullarında ilkokula başlayacak öğrenciler, uzman ve deneyimli okul psikologları tarafından Okul Olgunluğu Testi’ne alınır. Öğrenci ve velilerle ayrı ayrı bireysel görüşmeler yapılır. Bu sonuçlara uygun olarak öğrenciye en uygun sınıf ortamı belirlenir. Sınıf mevcutları 18-20 arasında, birbirine yakın sayıda kız-erkek öğrenciden ve homojen yapıda oluşturulur. Her biri titiz çalışmalarla seçilen mesleğinde deneyimli öğretmenlere teslim edilir.

Öğrenilecek konu ne olursa olsun öğrenmenin sağlıklı gerçekleşebilmesi için Türkçe’nin önemini biliriz. Bilgili Kültür Okulları’nda temel hedefimiz Türkçe’nin tam ve doğru biçimde öğrenilebilmesidir.

Destek Programları

Müze eğitimi, yazar imza günleri, yurt içi eğitim gezileri, projeler, sanatsal, sportif ve akademik özel programlar ile kulüp faaliyetleri; eğitim programımızın ayrılmaz parçalarıdır. Öğrencilerimiz, okul yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışma servisi uzmanları, eğitim uzmanları ve öğretmenlerimiz tarafından takip edilir. İlgili dersin öğretim programının ilerisinde veya gerisinde olan öğrencilerimiz için öğretmenlerimiz, özel çalışma grupları oluşturur.

Kitap okuma alışkanlığını geliştirme çalışmaları

Okuma alışkanlığını geliştirmek için ilkokulumuzda her öğrenci için bir okuma dosyası tutulur. Sınıf öğretmenleri, okuma dosyalarını haftalık olarak takip ederler. Sene başında aldırılan ortak okuma kitaplarının, aylık olarak okunması sağlanır. Bu kitaplara yönelik farklı etkinlikler yapılır. Haftada bir ders saati öğrencilerimiz, öğretmenleri ile birlikte kütüphanede kitap okuma etkinliği yaparlar.

Uyum Programı

Okul hayatına başlamak kadar, alışılan bir ortamdan yeni bir ortama ve sisteme katılmak da birçok öğrenci için zor bir süreç olabilmektedir. Uyum programımız; hem Anaokulu ve 1. sınıflara başlayan öğrencilerin yeni mekânlarına, eğitim ve sosyal çevrelerine alışma süreci göz önünde bulundurularak da hazırlanmıştır.