Ortaokul

Bilgili Kültür Okulları'nda Ortaokul Eğitimi

İlkokuldan getirilen temel bilgiler Bilgili Kültür Ortaokulunda işlenir, geliştirilir ve hayata uyarlanır. İlkokuldaki çocukluk dönemi ortaokulda yerini ergenliğin başlangıcına bırakır. Bu nedenlerle öğrencilerimiz, ortaokulda akademik programın yanında spor, sanat, kültür ve yabancı dil alanlarında yoğun bir eğitimle ve kendilerini geliştirmelerini sağlayacak uygun ortamlarla karşılaşırlar.

Akademik eğitimlerinde MEB müfredatının yanı sıra okul sınav hazırlık birlikteliğini sağlayan ek çalışmalara ağırlık verilir. Günlük 9 ders saati yapılan okulumuzda akademik derslerimizin yanında test çözme, ödev yapma ve öğrenci çalıştırma saatleri de ders programlarında sabit yerlerini almaktadır.

Sık uygulanan deneme sınavlarımızın sonuçları ölçme değerlendirme ve rehberlik birimimizce değerlendirilerek,öğrenci bazında bireysel takipler yapılmakta ve gereken önlemler vakit kaybetmeden alınmaktadır. 8. sınıflarda hafta sonları tüm derslerden takviye çalışmaları yapılmakta ve hiç bir çalışmada devamsızlık kabul edilmemektedir.

Rehberlik

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi olarak ortaokul düzeyinde eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmaları ağırlık kazanmaktadır. Çalışmalar bireysel rehberlik, grup rehberliği, sınıf ve grup rehberlik dersleri şeklinde yapılmaktadır. Grup ve sınıf rehberlik derslerinde, öğrenciyi tanıma, üst eğitim kurumlarını tanıtma, öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkin çalışma, hedef belirleme ve planlama stratejileri, zaman yönetimi, test çözme teknikleri, sınav ve ders anında dikkat toplama çalışmaları, motivasyonu arttırma, akran baskısıyla baş etme, öfke kontrolü gibi alanlarda bilgilendirme çalışmalarının yanında drama destekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Uygulanan çeşitli test, anket ve envanterlerle öğrencilere uygun yönlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizle, akademik gelişimlerini destekleyici ve sınav sistemine hazırlanmaya yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin başarılarını arttırıcı çalışmalar öğretmen ve velilerimizle işbirliği içinde sürdürülmektedir.

İngilizce Eğitimi

Öğrenciler haftada 10 saat İngilizce eğitimi alırlar. • Öğrencilerimizin hem ulusal hem de uluslararası tüm etkinliklerde yer almasını sağlayan yabancı dil eğitimimiz, yabancı uyruklu öğretmenlerimizin de varlığı ile gereğince uygulanır. • Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirildiği, İngilizce laboratuvar destekli dersler verilmektedir. • Uluslararası sınavlara öğrenciler hazırlanmaktadır. • 5-6-7. sınıflarda 2. yabancı dil eğitimi verilmektedir.

Sınavlara Hazırlık Eğitimi

Okul programımızın önemli bir parçası olan Lise Giriş Sınavlarına Hazırlık Programı sayesinde, öğrencilerimiz herhangi bir kurs ya da özel derse ihtiyaç duymadan, Türkiye geneli yapılan sınavlarda başarılı olurlar. Öğrencilerimizi, 8. sınıftan 9. sınıfa geçirdiğimizde, her biri iyi üniversitelerin iyi bölümleri için güçlü birer aday olarak lisemize başlamış olurlar.