Eğlenceli Bilim

EĞLENCELİ BİLİM

Bilim derslerinin amacı , o bilim alanın kendine özgü düşünüş biçimini öğrenciye aktarmaktır. Bu çerçeveden bakıldığında bilim eğitimin bilgi yığınlarını ezberlemek yerine ; analiz ve sentez yapabilmeyi, analitik düşünebilmeyi , eleştirel ve yaratıcı yaklaşma becerilerini arttırmayı hedefleyen bir anlayışa sahip olması gerekir. İlköğretimin başlangıcından beri uygulanacak bu tür bir bilim eğitimi olaylara ve her tür bilgiye eleştirel bir gözle yaklaşan , sorgulayan , kanıt arayan kuşakların yetişmesini sağlayacaktır.
Eğlenceli Bilimin amacı da öğrencilerin ;

Araştıran, inceleyen

Soran, Sorgulayan

Yaşamın her alanında karşılaştığı sorunların çözmede bilimsel metotları kullanabilen,

Keşfeden böylece özgüveni yüksek

Sosyal becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmesidir.

Bu amaçlar doğrultusunda ;

30 haftalık deney programları müfredatla uyumlu ve ünite–kazanım odaklı , her hafta 2-3 farklı deney ya da etkinlik olarak hazırlanmaktadır.


Okulumuzda Eğlenceli Bilim Dersleri Nasıl Uygulanmakta ?

Haftada 1 ders saati uygulanır

Fen bilimleri laboratuvarında tüm öğrencilerin aktif katılır

Eğlenceli Bilim öğretmenini eşlik eder

Öğrencilerin Eğlenceli Bilim önlükleri giyer

Her öğrenci için özel olarak hazırlamış deney malzemeleri kullanılır

Dersin sonunda günün “ Bilim Ödülü” verilir

Her hafta program sonunda veliye “Veli Bilgilendirme Notları” gönderilir

Yılsonunda her öğrenciye Uluslararası “ Minik Bilim İnsanı” sertifikası verilir.